Skip to main content

Chương trình khách hàng thân thiết

Nhận trạng thái để được hưởng các điều khoản và điều kiện đặc biệt!
Standard Gold Platinum Diamond VIP VIP 2 VIP 3
Yêu cầu


Khối lượng giao dịch và trao đổi
Không >150,000
USDT
>750,000
USDT
>2,500,000
USDT
>7,500,000
USDT
>15,000,000
USDT
>75,000,000
USDT
Lợi ích


You can activate Unlocked Staking that will generate interest from your balance that can be used for trading
Unlocked Staking APY
?
2% 10% 11% 12% 15% 18% 20%
Phí hoa hồng được tính khi chuyển đổi tiền mã hóa.
Hoa hồng trao đổi
?
0.095% 0.085% 0.08% 0.075% 0.07% 0.065% 0.06%
Cloud Miner giúp bạn có thể khai thác BTC trên các máy chủ StormGain. Kích hoạt công cụ Cloud Miner cứ 4 giờ một lần và rút tiền về ví khi bạn đào được số BTC tương đương tối thiểu 10 USDT.
Tốc độ đào
?
×0.5 ×1 ×3 ×12 ×38 ×86 ×530
Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái Nhận trạng thái
Most Trusted Crypto Broker of 2023
Crypto Trading PlatfOrm 2022
Best Crypto Broker 2022
Best TRADING PLATFORM 2022
Best Crypto Broker 2021
Best Trading platform 2021
Best Crypto Broker 2021
BEST TRADING&Exchange Platform 2020

Kiếm thêm lợi nhuận với chương trình khách hàng thân thiết