Skip to main content

Đa dạng hóa danh mục đầu tư với các tài sản mã hóa mới

Gold logo
Silver logo

Giao dịch một số hợp đồng phái sinh phổ biến nhất: hàng hóa được mã hóa. Sử dụng sức mạnh mà StormGain mang đến cho bạn để mở rộng và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình với vàng và bạc được mã hóa, cải thiện hiệu quả quản lý rủi ro và giảm thiểu tác động từ sự biến động tiền mã hóa.

Hàng hóa token hóa

Xem biểu đồ giá trực tiếp của các hàng hóa token hóa. Giá Vàng và Bạc tính theo Tether (USDT) trên StormGain.com

Tài sản token hóa là gì?

Cổ phiếu và hàng hóa token hóa là các hợp đồng phái sinh có giá trị tương ứng với giá trị của tài sản cơ bản cụ thể, ví dụ như cổ phiếu Google, vàng hoặc dầu, v.v. Khi giá của tài sản cơ bản tăng hoặc giảm, điều tương tự cũng xảy ra với giá của hợp đồng phái sinh của tài sản đó. Do đó, giao dịch cổ phiếu và hàng hóa token hóa có thể tạo ra lợi nhuận tương đương như với các tài sản truyền thống.

Sử dụng tài sản tiền mã hóa để mua các mã thông báo ổn định